Valg av lyspærer og hvordan de brukes har større betydning for energibruken enn mange er klar over. En familie på fire som bor i en bolig på 120 kvadratmeter, har lyset på i cirka 49 timer hver uke. På ett år blir det 2.548 timer, noe som gir en strømregning på 2.520 kroner. Med riktig belysning og smartere bruk kan familien halvere energibruken til belysning og spare 1.260 kroner, ifølge tall fra Enova.  

Dette er LED Lysdioder (LED) er et robust og populært alternativ til tradisjonelle lyskilder som glødepærer, halogenpærer og sparepærer. LED-pærer er veldig effektive sammenlignet med glødepærer. En glødepære avgir nesten like mye varme som den gir lys. 95 prosent av energien som tilføres en glødepære blir til varme, mens bare fem prosent til synlig lys. Varmen fra glødepærer gir heller ingen reduksjon av strømforbruket til oppvarming. Varmen stiger opp og skal man ha utbytte av varmen fra glødepærer, med de stå nede på gulvet og helst under vinduet.  

Mindre brannfarlig En LED-pære gjør om rundt 80 prosent av energien til lys. Det betyr at lyskilden bruker 10 til 15 ganger mindre strøm på å produsere samme mengde lys. En LED-pære på 7W kan derfor tilsvare en tradisjonell glødepære på 60 W i lysstyrke. Siden LED-pærer er så effektive slipper de ut lite varme og er følgelig mindre brannfarlige.  

Slik unngår du kaldt lys Mange mener at LED ikke skaper et like trivelig lys hjemme fordi de lyser skarpere hvitt. Teknologien har imidlertid blitt stadig bedre og man kan velge mellom ulike fargetemperaturer. For å få et varmt lys bør du velge LED med en fargetemperatur i området 2700 til 3000 grader kelvin.

Downlights Skal du bytte ut halogen med LED i downlights, vil LED-pærer normalt ha behov for en spesiell LED-dimmer. Ta kontakt med elektriker for å bytte dimmer. Du må ikke bytte ut LED med tradisjonelle pærer i installasjoner som er laget for LED på grunn av varmeforskjellen og brannfaren.

Elektromagnetisk LED-lyskilder kan sende ut elektromagnetiske støy som kan påvirke DAB-radio, elektronisk portåpner, AMS måler og andre elektriske produkter. Hvis så er tilfelle, forsøk å bytte ut LED-pæren eller sørg for større avstand mellom lyskilde og elektrisk apparat hvis mulig. Varer lenge LED-pærene er betraktelig dyrere, men varer mye lenger enn det glødepæren gjorde. LED-produsentene lover en levetid på mellom 15 og 25 år, eller opptil 25 000 timer. Av halogen, sparepære og LED er sistnevnte den store vinneren når det gjelder å bruke lite energi. De fleste spår at LED vil være nesten enerådende på markedet om noen få år.  

LED-huskeliste: Dette er huskelisten hvis du vil erstatte andre lyspærer med LED: •    Rett type sokkel og riktig spenning (samme sokkel og spenning som den du bytter) •    Dimmeegenskaper (LED kan trenge ny type dimmer) •    Fargetemperatur for bolig: 2700 – 3000 K •    Se etter CE-merke (dokumentasjon på at produktet oppfyller grunnleggende krav til sikkerhet, men sier ingenting om kvaliteten på produktet) (Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)