– I grove trekk fungerer det slik at for hver krone vi sparer i driftskostnader, går 60 øre tilbake til brukerne i form av redusert nettleie, forteller administrerende direktør i Nordvest Nett, Stein Bergheim.

Det er et resultat av et sterkt regulert marked hvor myndighetene setter klare grenser for hvor mye penger selskapet kan berike seg selv med. Jo bedre selskapet går, jo bedre for brukerne.

Store overskudd For de siste tre regnskapsårene har Nordvest Nett levert et samlet overskudd før skatt på hele 67,5 millioner kroner. Gjennom kommunale selskaper eies Nordvest Nett av kommunene Skodje, Ørskog, Stordal og Vestnes.

Bra for innbyggerne – Det er gode resultater for oss som selskap, men også gode nyheter for abonnentene våre og kommunene som eier oss. Det igjen gir bedre tjenestetilbud til innbyggerne i eierkommunene, forklarer Bergheim.

I Norges-toppen I flere år har Nordvest Nett vært blant de fem mest effektive på NVEs (Norges vassdrags- og energidirektorat) effektivitetsmålinger for alle nettselskaper i Norge.

– Det er en kompleks måling, men den sier kort fortalt noe om hvordan vi klarer å utnytte ressursene våre, sier Bergheim.

Vellykket fusjon Det er bare fire år siden eierkommunene slo sammen Nordvest Nett og Ørskog Energi. Det viste seg å være en god beslutning.

– Vi har hatt tre svært gode år som viser at vi har fått til fusjonsprosjektet vårt. Gevinsten ved fusjonen har vi blant annet hentet ut ved bedre innkjøpsavtaler og færre folk gjennom naturlig avgang, forklarer Bergheim.

Unngikk motbakke Han mener det var to gode selskaper som fusjonerte og som giret opp ytterligere ved fusjonen. Bergheim mener en viktig forklaring på at man har lykkes så godt er de ansatte og deres innstillinger til fusjonen. Dermed unngikk man å jobbe i motbakke.

Fantastiske ansatte – Fra dag en hadde alle en positiv innstilling til sammenslåingen. Vi har løsningsorienterte og kunnskapsrike ansatte som har tatt og som tar utfordringer på strak arm. Det er en fellesnevner for bedriftskulturen i begge de tidligere selskapene. En sammenslåing betyr naturlig nok at mange er spente på veien videre, men den effektiviseringen vi hittil har gjort har vi fått til med naturlig avgang og frivillige ordninger, sier Bergheim.