Leif Inge gikk av med pensjon etter oppnådd aldersgrense den 1. august. Stein Bergheim (t,h.) overrakte blomster og gave med noen velvalgte ord som takk for innsatsen.